Ừ chỉ một gang tay
Nên đời người ngắn lắm
Mới bên đồi xanh thắm
Qua dốc là vàng xơ

Niềm vui như cơn mơ
Cả đời đâu ngủ mãi
Ai rồi mà chẳng dậy
Tiếp tục đời gió giông

Người có tiếc nuối không
Đốt ngón đời hoang phí
Nằm hoài trong mộng mị
Đáng gì mà đòi mơ

Ừ thì tim niềm nở
Thương và thương thật nhiều
Gặp phải cơn gió điêu
Thổi bay tình tan tác

Thì buông đi và hát
Lòng này gởi gió mây
Ai vô duyên chẳng thấy
Thương đâu mà cho hoài?

Ừ thì buông thật nhé
Sắp xếp lại đời thôi
Xoè gang tay mà đếm
Còn bao nhiêu đốt đời?

Để dành tim tươi mới
Tặng cho người biết yêu
Để dành trao thương quý
Cho người sau biết điều

Buông là buông thật nhé
Gang đời còn bấy nhiêu…


24.2.2016

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017