Hồng nhan phai
Phấn son bay
Đêm tàn
Ngày tàn
Tuổi đến vội vàng
Rủ nhau về bãi hoang đây nằm soài xuống cát
Tưởng như là ngủ say

Tưởng như là ngủ say
Vùi mình trong cát
Nghe biển hát
Sóng hát
Gió hát
Trên cao cuồn cuộn mây ngàn
Lang thang
Trên cao vồi vội nắng vàng
Miên man

Em say rồi
Em ngủ rồi
Em chết rồi
Chết mà như ngủ
Ngủ mà như say
Gởi hồn trong mây
Gởi mình trong cát
Trả đời thân xác
Hồn nhiên
Bình yên

Sống như điên
Thương như điên
Yêu như điên
Biển tình cuộn sóng
Vỗ bờ
Mênh mông
Em là dòng sông
Qua bao bờ bãi
Cạn rồi
vẫn sông

Em còn không
Hay say như chết
Chết mà như say
Phấn son tô điểm ngàn mây
Đợi mai mưa xuống
Sắc hương dâng đầy
Chết rồi
Nhan sắc còn say.


12.5.2016

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017