Quê mình đây nè bạn
Bữa mô buồn ghé chơi
Nắng hè trong leo lẻo
Biển còn xanh hơn trời

Quê mình nghèo rứa bạn
Làng chài chừ quạnh hiu
Ai mang về muôn sắc
Đổ vào loang lổ chiều

Quê mình thương lắm bạn
Tiếng quê thì thật quê
Mái chèo cong dấu hỏi
Răng cá tôm chẳng về?

Làng chài như tranh vẽ
Khách xa về thăm đây
Trẻ con chừ tập nói
“Hello” và “goodbye”

Mình cũng từ xa xứ
Chiều về thăm chốn này
Chẳng còn nghe mùi mắm
Quyện vào trong gió bay

Làng chài không chài nữa
Muối chẳng còn ai phơi
Thuyền câu trơ giữa bãi
Nghe buồn loang đến trời

Mình đi xa lăn lắc
Biết răng chừ quê ơi?


Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam, 11.07.2016

Nguồn: La Mai Thi Gia, Gia ơi, đời xanh đấy!, NXB Hội Nhà Văn, 2018