Tiên có về trên bến đêm nay
Cởi áo trầm mình trong dòng sông huyễn hoặc
Triệu triệu vì sao sáng màu da ngọc
Trần gian đắm chìm trong một đêm trăng

Tiên có về trên bến đêm nay
Để tiếng sáo Trương Chi thôi không còn ai oán
Gác mộng đào nguyên yên lòng ca hư khúc
Bẽ bàng một kiếp con người

Tiên có về trên bến đêm nay
Nhón chân nhẹ nhàng thôi...
đừng làm cỏ hoa cựa mình mê ngủ
mơ về một vầng trăng nơi đáy ly ngà ngọc
Trăng vỡ mất rồi đau xót lắm Mị Nương ơi

Tiên có về trên bến đêm nay
Nhớ bỏ lại xiêm y trên mạn thuyền nan cũ
Để sáng mai đây trần gian còn ngóng đợi
Đêm tự tình ca
thổi khúc... tự tình trăng


Tiên Phước - Tam Kỳ - Quảng Nam, 01.01.2006

Nguồn: La Mai Thi Gia, Gia ơi, đời xanh đấy!, NXB Hội Nhà Văn, 2018