14.00
114 bài thơ
Tạo ngày 03/02/2010 19:55 bởi karizebato
 1. Anh và cuội
 2. Áo xưa
 3. Bài ca con xiến tóc
 4. Bạn hàng xóm
 5. Bất lực
 6. Bé đá bóng
 7. Bị thương
 8. Buộc
 9. Bút vẽ
 10. Bức tranh
 11. Cầm
 12. Chém
 13. Chiêm bao
 14. Có một chiếc lá vàng
 15. Con bổ củi
 16. Con cò
 17. Con mèo
 18. Con ong
 19. Con ốc
 20. Dấu chân
 21. Dầu vậy
 22. Đãi cát
 23. Đàn
 24. Đắc đạo
 25. Đêm mơ rượu bèn dậy uống
 26. Đến
 27. Đi đến
 28. Đi tới
 29. Đích thực
 30. Đỉnh núi
 31. Đối thoại với quả mận
 32. Đồng loại
  1
 33. Đời và thơ
 34. Đừng sợ mất ngủ
 35. Giật mình
 36. Gió và suối
 37. Giữa biển màu hoàng thảo
 38. Gởi về Đồng Tháp
 39. Gương
 40. Hái lộc
 41. Hình bóng
 42. Hoa dại
 43. Hoa thêu
 44. Hoán vị
 45. Hoàng hôn
 46. Hỏi
 47. Hỏi em
 48. Hỏi gấu
 49. Hỏi Phật Di Lặc
 50. Kết tóc
 51. Khi ấy
 52. Khi yêu
 53. Khóc
 54. Không
 55. Kiếm tìm
 56. Kiến và trăng
 57. Làm mình
 58. Lắng trưa
 59. Lịch blốc
 60. Lọ mực trên bàn viết
 61. Lời tu hú
 62. Mắt gió cung tên
 63. Mật và gấu
 64. Mèo
 65. Mình
 66. Mọt lửa
 67. Một lần
 68. Mơ lạ
 69. Mơ tóc tóc mơ
 70. Mượn thơ Trần Tử Ngang
 71. Ngọn lửa
 72. Ngọt ngào
 73. Ngựa gỗ
 74. Nhà thơ
 75. Nhai lại
 76. Nhại thơ con cóc
 77. Nhập vai
 78. Nhớ
 79. Nhớ Hàn Mặc Tử
 80. Nhớ Nam Cao
 81. Nhớ Ngô Tất Tố
 82. Nhớ Nguyễn Bính
 83. Nhớ Nguyễn Trọng Oánh
 84. Nhớ Nguyễn Tuân
 85. Nỗi khổ của con cóc
 86. Ôi trời xanh trời xanh
 87. Quả roi
 88. Quanh em cây cỏ
 89. Rơi
 90. Sao
 91. Song song
 92. Sợ
 93. Tết
 94. Theo chim đà điểu
 95. Thơ vui đề trên đuôi bác Tôn Ngộ Không
 96. Thú buồn
 97. Thuốc tễ - dê
 98. Thức hoa
 99. Tiếng vạc
 100. Trách
 101. Trái bắp
 102. Trái điều
 103. Trái rụng
 104. Trâu thơ
 105. Tu hú thơ
 106. Tuổi
 107. Tuổi xuân
 108. Tự ru
 109. Tự tại
 110. Tượng đài ở Matxcơva
 111. Về sợi lông tơ
 112. Vịnh cái thớt
 113. Vợ chồng diễn viên
 114. Vơ vẩn