Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2010 18:55

Nỗi buồn đêm của lòng đêm
Kéo ra thì ngắn, để nguyên thì dài
Mà đem san sẻ cho ai
Nỗi buồn càng nặng bằng hai nỗi buồn


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995