Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2010 02:56

Cây chuối chơi cùng cây me
Một cây trái ngọt, cây kia chua lòm
Bao nhiêu vị ngọt chuối gom
Chỉ còn chua chát dành vòm me thôi


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995