10/05/2021 16:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạn hàng xóm

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2010 02:56

 

Cây chuối chơi cùng cây me
Một cây trái ngọt, cây kia chua lòm
Bao nhiêu vị ngọt chuối gom
Chỉ còn chua chát dành vòm me thôi
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Bạn hàng xóm