Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2010 18:56

Anh là tấm lịch em mang
Thời gian là cái ta đang mất dần
Mỗi ngày anh mỗi vong thân
Xin em vui hết mọi phần thời gian


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995