Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 03:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 08/02/2010 03:36

Đừng sợ tai trâu đặc
Nếu thật anh có đàn
Đến khi trâu cần nhạc
Mà đàn anh tiêu tan


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995