16/05/2021 03:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2010 03:35

 

Đừng sợ tai trâu đặc
Nếu thật anh có đàn
Đến khi trâu cần nhạc
Mà đàn anh tiêu tan
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Đàn