Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2010 17:49

Khép trời trong cánh mỏng
Con cò lội đồng sâu
Trên trời không có tép
Con cò bay đi đâu?


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995