Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2010 18:46

Em thuở Tân An tóc rối bời
Anh con thuyền nhỏ rụng đường bơi
Xuân này kết tóc thành dây nhé
Để buộc thuyền anh lại với người


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995