22/01/2022 10:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kết tóc

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2010 18:46

 

Em thuở Tân An tóc rối bời
Anh con thuyền nhỏ rụng đường bơi
Xuân này kết tóc thành dây nhé
Để buộc thuyền anh lại với người
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Kết tóc