Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2010 17:44

Hai sợi tóc dài hai cọng râu?
Tôi nào có xiến tóc ai đâu
Đã sinh miệng sắc ngang dao kéo
Tiếc nỗi trời kia lại trọc đầu


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995