06/12/2021 12:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài ca con xiến tóc

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2010 17:44

 

Hai sợi tóc dài hai cọng râu?
Tôi nào có xiến tóc ai đâu
Đã sinh miệng sắc ngang dao kéo
Tiếc nỗi trời kia lại trọc đầu
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Bài ca con xiến tóc