Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2010 18:58

Anh là cát biết đâu vàng
Mắt em về đãi sau hàng mi cong
Tâm hồn anh chợt vàng ròng
Không em anh vẫn cát trong cuộc đời


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995