10/05/2021 13:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đãi cát

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2010 18:58

 

Anh là cát biết đâu vàng
Mắt em về đãi sau hàng mi cong
Tâm hồn anh chợt vàng ròng
Không em anh vẫn cát trong cuộc đời
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Đãi cát