Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2010 18:14

Giữa biển màu hoàng thảo
Biết mùa thu chưa phai
Trái tim nào độc đạo
Mình với mình là hai


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995