Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2010 18:36

Chỉ còn lại đôi ta cặp trống mái đầu tiên và cuối cùng trên trái đất
Mặt đất hoá giường, sông núi biẻn khơi là nét hoa văn trên tấm drap
Tình yêu ta tìm thấy thiên đường trong địa ngục
Con trẻ đi chật hành tinh, đông đặc như sao trời đều sinh nở bởi đôi ta


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995