10/05/2021 16:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiêm bao

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2010 18:36

 

Chỉ còn lại đôi ta cặp trống mái đầu tiên và cuối cùng trên trái đất
Mặt đất hoá giường, sông núi biẻn khơi là nét hoa văn trên tấm drap
Tình yêu ta tìm thấy thiên đường trong địa ngục
Con trẻ đi chật hành tinh, đông đặc như sao trời đều sinh nở bởi đôi ta
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Chiêm bao