Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 03:12

Ô hay trái bắp
Vừa mới đẻ thôi
Mà râu đã mọc
Thành ông lão rồi


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995