Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2010 03:04

Em biết Phật thiền xưa lạ thật
Nghìn năm ngài toạ một mình thôi
Đôi ta trên cỏ hiền như Phật
Đắc đạo nằm trong chỗ Phật ngồi


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995