Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 18:25

Đêm say ngủ chợt lăn đùng xuống đất
Bom lân tinh vừa ném trúng chiêm bao
Đi suốt chiến tranh chua lần thương tật
Hai mươi năm sau mới sứt trán u đầu


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995