Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2020 08:18

Tôn Ngộ Không diệt quỷ
Bao nhiêu phép tàng hình
Vì bác giấu đuôi khỉ
Nên còn Bạch Cốt Tinh


Nguồn: Tứ tuyệt (thơ), Trần Mạnh Hảo, NXB Trẻ, 1995