10/05/2021 13:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ vui đề trên đuôi bác Tôn Ngộ Không

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2020 08:18

 

Tôn Ngộ Không diệt quỷ
Bao nhiêu phép tàng hình
Vì bác giấu đuôi khỉ
Nên còn Bạch Cốt Tinh
Nguồn: Tứ tuyệt (thơ), Trần Mạnh Hảo, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Thơ vui đề trên đuôi bác Tôn Ngộ Không