Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 17:55

Đứng giữa đồng anh chợt phát ghen
Trước em cỏ nội với hoa hèn
Hoa vàng hoa bạc tìm đâu mãi
Trinh bạch chồi lên tự đất đen


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995