Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 03:17

Bốn mươi tuổi đời tôi nhìn lại
Thấy minh như bánh cóc lon ton
Chạy theo mưa bụi đi tìm tuổi
Tết đến lòng tôi được trẻ con


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995