Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2010 03:30

Đã đi là không tới
Đã tới là không đi
Ngồi giữa trời đất ấy
Một mình mình chia ly


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995