Mai rồi em có còn tin
Phút giây ở lại, muôn nghìn thì qua
Tim mình trong ngực người ta
Tim người ta đập rung da thịt mình


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995