Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 18:32

Khuya rồi mận rụng mái tôn
Ngỡ như ai ném linh hồn lên cao
Sáng ra nhặt trái mận đào
Sợ mình sắp chín đêm sao rụng ngày


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995