Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 18:36

Năm ngoái vào Lăng Ông hái lộc
Thương cây em chỉ chạm chồi may
Đêm nay chồi cũ chìa trăm búp
Không hái cây hờn năm ngón tay


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995