Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2010 18:00

Chồng chuyên đóng Lữ Bố
Vợ nghề vai Điêu Thuyền
Đêm ngủ mơ quát vợ:
- Đổng Trác còn nằm bên?


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995