Kiến con đi đón trăng rằm
Trăng chui vào mắt kiến nằm trăng chơi
Trăng to giữa biển giữa trời
Vẫn tìm mắt kiến làm nơi ẩn mình


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995