Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 18:15

Trời vẫn còn xanh áo cũ rồi
Vải xưa em mặc cả đời tôi
Mùa xuân đôi lứa nào qua chợ
Đâu biết trời xanh níu áo người


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995