Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2010 18:37

Cuộc đời là bể khổ
Sao Phật cười hết ga?
Niết Bàn phải diệt dục
Sao Phật trần thịt da?


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995