Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2010 17:57

Ăn mật ong suốt đời
Sao mật mày đắng thế?
- Tôi chỉ học các người
Nào có gì đáng kể


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995