16/05/2021 03:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi gấu

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 17:57

 

Ăn mật ong suốt đời
Sao mật mày đắng thế?
- Tôi chỉ học các người
Nào có gì đáng kể
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Hỏi gấu