Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2010 18:10

Lấy đầu mình làm búa
Bổ suốt đời chưa thôi
Vũ trụ này thân gỗ
Bổ củi ơi trán người


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995