Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 03:18

- Có phải ai đánh
Mà thâm mặt mày?
- Không mận tự chín
Âm thầm trên cây


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995