23/03/2023 15:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối thoại với quả mận

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 03:18

 

- Có phải ai đánh
Mà thâm mặt mày?
- Không mận tự chín
Âm thầm trên cây
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Đối thoại với quả mận