Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2020 08:13

Nhớ hết trời xong anh nhớ đất
Nhớ từ Đức Phật đến Giê-su
Trăm nhớ vì em, em còn mất?
Nhớ mà xao động đến nghìn thu


Nguồn: Tứ tuyệt (thơ), Trần Mạnh Hảo, NXB Trẻ, 1995