Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 03:13

Nếu "mèo già hoá cáo"
Anh già xin hoá mèo
Ngay từ trong bụng mẹ
Đã có chòm râu đeo


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995