Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 03:15

Quê bạn da trời màu bánh tét
Bưng biền nhớ tết khói dồng ơi
Đô thành chợt nở mai Sa Đéc
Vàng rực phòng tôi nắng Tháp Mười


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995