Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 18:30

Đất trắng vận vào thành mây trắng
Nguyễn ơi đời đã hoá thành vân
Hồn về rừng cũ làm khoai sắn
Con tốt sang sông chỉ một lần


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995