Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 03:27

Tình em như gió đến cây anh
Buộc gió trời kia với lá cành
Mai rồi gió thổ về trăm ngả
Vòm anh đâu thể hoá trời xanh


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995