Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2010 18:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/02/2010 18:40

Chiều vẫn không chịu đi
Dùng dằng đêm chửa tới
Vừa đón vừa chia ly
Một lòng đành hai lối


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995