Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 03:02

"Trước không thấy người trước
Sau chẳng thấy người sau"
Bởi em làm loá mắt
Ta thấy gì nữa đâu


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995