Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2010 18:41

Đi hết tháng cùng năm
Tôi quay đầu đi lại
Chỉ một phía em rằm
Muôn năm còn xa mãi


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995