Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 02:54

Đến chơi trái đất một lần thôi
Nếu em giữ lại để chung đôi
Nghìn năm anh đến nhiều hơn nữa
Để cắn môi người trái cấm ơi


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995